Kätkökuvaus

Kohteesta Geocaching Wiki Finland
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kätkökuvaus (engl. Cache Description) tarkoittaa kätkön omistajan suunnittelemaa esittelyä kätköstä ja sen ominaisuuksista. Kuvaus sisältää yleensä määrämuotoista tietoa, kuten kätkön koon, tyypin ja vaikeustasot (peruskätköissä kätkön koordinaatit), sekä vapaamuotoisen kuvauksen kätköpaikasta tai sen etsimiseen tarvittavista välineistä, jossa usein on myös kätköpurkin tyyppi ja kokotietoja. Määrämuotoisen tiedon osaksi voidaan myös tallettaa erillisinä pisteinä (additional waypoints) vaikkapa lähimmän parkkipaikan koordinaatit tai muita hyödyllisiä lisäpisteitä. Tarvittaessa talletetaan myös kätkön löytämistä helpottava piilovihje.

Koska kätköt yleensä tehdään paikkaan jossa on jotakin kiinnostavaa nähtävää, useimmiten kuitenkin kuvauksen pääosaksi muodostuu kätköpaikan ja sen historian esittely. Kannattaa käyttää referenssiteoksia sekä linkata myös aiheeseen liittyviin Wikipedia-artikkeleihin.

Kätkön alkuperäisten vaihtotavaroiden luettelointi itse kätkökuvauksessa ei ole erityisen hyödyllistä, siitä kannattaa tehdä erillinen tiedonanto-loki.

Koska kätköily on kansainvälinen harrastus ja Suomi kovin pieni kielialue, yleensä pidetään hyvänä ideana koittaa tuottaa kätkökuvaus myös englannin kielellä.

Eri kätköilysivustoilla on erilaisia määrämuotoisia tietoja kätköstä, joten määrämuotoisetkin tiedot eroavat eri sivustojen välillä. Minimissään kätkökuvauksena voidaan pitää mitä tahansa tietoa, jonka avulla kätkön pystyy löytämään.

HTML-alkeita

Kätkökuvaus voidaan kirjoittaa geocaching.com:ssa joko suoraan tekstinä tai HTML-muotoisena. Ruksaamalla kuvauksessa valinta "☑ The descriptions below are in HTML" avautuvat HTML-tekstin joustavammat ominaisuudet, mutta se vaatii hieman käytetyn muotoilukielen osaamista. Tässä alkeita HTML-muotoisen kuvauksen tuottamiseen.

HTML-teksti kirjoitetaan kappaleiksi, jotka suljetaan muotoilun <p> ja </p> sisälle. Tekstissä voi käyttää mm. seuraavia erikoismerkintöjä ja muotoilukomentoja:

Merkintä Tulos
&amp; et & et
&lt; pienempi kuin < pienempi kuin
&gt; suurempi kuin > suurempi kuin
&ndash; ajatusviiva on pidempi kuin - tavuviiva – ajatusviiva on pidempi kuin - tavuviiva
&euro; euro € euro
&deg; asteen merkki ° asteen merkki
&times; kertomerkki on erilainen kuin * tähti × kertomerkki on erilainen kuin * tähti
<i>kursivoitu</i> teksti kursivoitu teksti
<b>lihavoitu</b> teksti lihavoitu teksti
<u>alleviivattu</u> teksti alleviivattu teksti
<tt>tekstin kiinteä välistys, "kirjoituskonejälki"</tt> tekstin kiinteä välistys, "kirjoituskonejälki"
alaindeksi<sub>2</sub> alaindeksi2
yläindeksi<sup>3</sup> yläindeksi3
Rivin<br/>katkaisu Rivin
katkaisu
Vaaka<hr/>viiva Vaaka
viiva
Viittaus <a href="http://www.google.com/">toiselle</a> sivulle Viittaus toiselle sivulle

Tekstiin liitetään kuva komennolla <img src="url"/> jossa url on osoite josta haluttu kuva löytyy. Geocaching.com-sivuilla varsin tavallista on että Navigation-laatikon valinnalla "upload images" ladataan kuvaukseen liittyviä kuvia ja sitten nämä liitetään kuvaustekstiin käyttämällä "View gallery" -kohdan kautta löytyviä (varsin pitkiä) url-osoitteita.

Tekstinosan voi ympäröidä kehykseen muotoilulla <fieldset><legend>Otsikko</legend>Kehystettävä teksti</fieldset> ­­­­­– ­monet kätköilijät käyttävät kehyksiä erikielisten osien erotteluun monikielisessä kätkökuvauksessa.

Linkit