Terracaching.com

Kohteesta Geocaching Wiki Finland
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Terracaching.com on geokätköilysivusto, jossa kätköjen tarkastuksen ja hyväksymisen hoitavat muut terrakätköilijät. Päästäkseen mukaan terrakätköilyyn, täytyy kätköilijän ensin saada itselleen kaksi sponsoria (=suosittelijaa). Terrakätköihin liittyy myös sääntö, että niitä ei saa listata muilla kätkösivustoilla Terracaching.comin lisäksi.

TerraCaching.EU on eurooppalainen sivusto, joka on suunnattu eurooppalaisille terrakätköilijöille. Sivusto on monikielinen ja käännetty mm. suomeksi. Sivustolla on oma foorumi ja chat.

Terracaching.comin tarkoituksena ei ole tarjota massoittain tusinakätköjä vaan harvoja, mutta sitäkin paremmin suunniteltuja ja toteutettuja kätköjä. Sivustolle on myös integroitu kätköjen arvostelujärjestelmä, jossa käyttäjät voivat antaa kätköille pisteitä. Pistelaskusysteemi laajentuu myös kätköilijöihin, siten että löydetyistä kätköistä saa sitä enemmän pisteitä mitä vaikeampia ne ovat. Pisteet lasketaan erikseen peruskätköille ja bongauskätköille.

Sisällysluettelo

MCE

Terrakätköilyssä kätköjä ja kätköilijöitä pisteytetään monipuolisemmin kuin geokätköilyssä. MCE (Measure of Cache Excellence) tarkoittaa kätkön hyvyyttä asteikolla 0-10. Sen laskenta perustuu käyttäjäarviointeihin, mutta laskusysteemi ottaa huomioon myös sen, löysikö etsijä kätkön, kuinka kätköilijä on arvioinut muita kätköjä, mikä on arvioijan UCR ja kuinka muut kätköilijät ovat arvioineet tätä kätköä.

Korkeimman MCE-arvon 100 mailin säteellä omaavan kätkön tekijä saa ilmaisen premium-jäsenyyden, joka on voimassa niin kauan kuin kätkö säilyttää asemansa.

UCR

UCR (User Contribution Rating) mittaa kätköilijän "hyvyyttä". Se perustuu kätköilijän piilottamien kätköjen MCE-lukuihin ja hänen sponsoroimiin kätköilijöihin. Laskentakaava ei ole lineaarinen. Sponsoroiduista kätköilijöistä saa lisää 1% ja heidän sponsoroimistaan 0.1% rekursiivisesti.

TPS

TPS (TerraCaching Point System) on matemaattinen arvaus, kuinka paljon ponnisteluja tarvitaan kätkön etsimiseen ja löytämiseen. Mitä vaikeammin löydettävä kätkö on, sitä vähemmän on löytäjiä. TPS perustuu kätkön fyysiselle vaativuudelle, henkiselle vaativuudelle, naamioinnin vaativuudelle, ajomatkan pituudelle, kausittaiselle ilmaston vaihtelulle, vaarallisille eläimille/kasveille, karttojen täsmällisyydelle, erityisten kätköilyvarusteiden tai harjoittelun tarpeeseen, jne. TPS on suunniteltu perustumaan kaikelle tälle. Vaativa pulma hankkii kätkölle myös korkean TPS-arvon varsinkin, jos piilottaja malttaa olla antamatta vihjeitä heille, jotka eivät kykene ratkaisemaan pulmaa. Jos kätköllä ei ole yhtään löytäjää, sille annetaan 0 TPS-pistettä ilman laskutoimituksia. Jos kätköllä on yksikin löytäjä, sen TPS-arvo on aina vähintään 1.

TPS-arvon laskenta lähteelle likkeelle siten, että kätkölle lasketaan raakapisteet (RX). Raakapisteet saadaan jakamalla kätkön perustamisesta kulunut aika kätkön löytäjien lukumäärällä ja saatuun lukuun lisätään yksi. Esimerkiksi kätkö, jonka perustamisesta on kulunut 37055 tuntia ja jolla on 3 löytäjää: RX = (37055/3)+1 = 12353.

Kutakin kätköä verrataan kaikkiin muihin 100 mailin säteellä oleviin terrakätköhin. Näistä valitaan kaksi viitekätköä (benchmark). Kun kätköt ovat raakapisteidensä mukaisessa järjestyksessä, viitekätköt otetaan listan ylä- ja alapäästä. Jos alueella on vain vähän kätköjä, viitekätköt ovat toiseksi korkeimman ja toiseksi alhaisimman raakapistemäärän omaavat kätköt. Viitekätköt valitaan listalta siten että niiden etäisyys listan alku- ja loppupäästä on (0,02*F)+1 katkaistuna kokonaisluvuksi, jossa F on kätköjen lukumäärä 100 mailin säteellä. Kun alueella on 50 kätköä, tulevat viitekätköiksi listan kolmas ja kolmanneksi viimeinen. Viitekätköjen raakapisteitä merkitään arvoilla R1 (korkeampi) ja R2 (alempi).

TPS = (RX-R2)/((R1-R2)/MX)

MX = Korkein TPS-pistemäärä, joka kätköllä voi olla. Tämä on kaksi kertaa alueella (eli sadan mailin säteellä) olevien aktiivisten terrakätköjen lukumäärä tai 200 pistettä, jos kätköjä on yli sata. MX:n arvoa määriteltäessä otetaan huomioon vain kätköt, joilla on vähintään yksi löytäjä. Jos TPS-arvon laskukaava antaa korkeamman luvun kuin MX, niin arvoa leikataan siten että TPS = MX.

Kätkön kaikki löytäjät sekä tekijä saavat "pistesarakkeeseensa" kätkön kulloisenkin TPS-arvon. Sivustolla on maakohtaiset ranking-listat. Kätköilijä putoaa listalta, jos hänellä ei ole löytöjä vuoteen.

TPS-arvot elävät jatkuvasti ja ne lasketaan uudestaan 1-4 kertaa vuorokaudessa. Kun kätköjä on paljon, 100 mailin ympyrät kätköjen ympärillä leikkaavat toisiaan useissa kohdin. TPS-arvojen muuttuminen on siis sitä vilkkaampaa, mitä enemmän terrakätköjä perustetaan.

Allaoleva taulukko havainnollistaa tilannetta, joka vallitsi 12.4.2009. Se on laadittu "Krepost Sveaborg V" kätkön näkökulmasta, jonka ympärillä (eli 100 mailin säteellä) oli kaikkiaan 19 sellaista terrakätköä, joilla oli ainakin yksi löytäjä. Kannattaa huomata, että sama ei ollut tilanne kätkön "Pirunvuori, Tampere" suhteen. Sen alueella oli vain 17 kätköä, joten TPS-pisteiden maksimiarvo on sen suhteen alempi. Viitekätköt "Tapiolan vainioilla" ja "Seurasaari" ovat kaikille samat, mutta niin ei välttämättä tarvitse olla.

Kätkön nimi RX TPS-arvon laskeminen
1 Riekalemysteeri 15527 Kätkön raakapisteiden (RX) määrä on sama tai korkeampi kuin R1, joten TPS-pisteiden määrä on maksimi 38.
2 Tapiolan vainioilla 13800 (= R1) Kätkön raakapisteiden (RX) määrä on sama tai korkeampi kuin R1, joten TPS-pisteiden määrä on maksimi 38.
3 Standard Monkey Business #3 7955 (7955-848)/((13800-848)/38) = 21
4 Pirunvuori, Tampere 5993 (5993-848)/((13800-848)/34) = 14 (Vain 17 kätköä 100 mailin säteellä, joten MX=34)
7 Cannonade from Suomenlinna #2 3852 (3852-848)/((13800-848)/36) = 8 (Vain 18 kätköä 100 mailin säteellä, joten MX=36)
10 Krepost Sveaborg V 2799 (2799-848)/((13800-848)/38) = 6
17 Ei sitä noin tehdä! 852 (852-848)/((13800-848)/38) = 0,01. TPS:n minimiarvo on 1, koska kätkö on löydetty ainakin kerran.
18 Seurasaari 848 (= R2) RX pisteiden määrä on sama tai alempi kuin R2, joten TPS-pisteiden määrä on 1.
19 Muistoja Manalasta 729 RX pisteiden määrä on sama tai alempi kuin R2, joten TPS-pisteiden määrä on 1.


Linkit