Jokamiehen oikeudet

Kohteesta Geocaching Wiki Finland
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Pohjoismaissa on lakiin formuloitu maailmanlaajuisesti harvinaiset perinteiset Jokamiehen oikeudet, jotka antavat jokaiselle Suomessa oleskelevalle mahdollisuuden käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Jokamiehenoikeudet koskevat myös ulkomaalaisia Suomessa.

Geokätköilyn kannalta kiinnostavinta lienee lähinnä liikkumista koskevat osuudet: jalkaisin, hiihtäen, polkupyörällä tai ratsain kulkemista ei voi rajoittaa luonnontilaisilla tai siihen verrattavilla alueilla, mikäli tästä ei aiheudu vahinkoa. Kulkemista on rajoitettu pihamailla, pelloilla ja istutuksilla.

Laissa on erikseen kielletty rajoittamasta jokamiehen oikeuksia maa- tai vesialueelle pystytettävillä tauluilla, ellei niiden asettamiseen ole lakiin nojautuvaa perustetta.

Tilapäinen luonnossa oleskelu, kuten levähtäminen, uiminen, auringon ottaminen ja tilapäinen leiriytyminen, on sallittua siellä missä kulkeminenkin, kunhan siitä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa maan omistajalle tai haltijalle.

Jokamiehenoikeudet eivät oikeuta ajamiseen maastossa moottoriajoneuvolla. Yksityisteillä saa kulkea jalkaisin, polkupyörällä tai ratsain. Yksityistiellä saa ajaa myös moottoriajoneuvolla, mikäli sitä ei ole liikennemerkillä erikseen kielletty. Ajoneuvon pysäköiminen tien välittömään läheisyyteen on sallittua, jos liikenneturvallisuus sitä vaatii eikä siitä aiheudu kohtuutonta haittaa.

Katso myös