Koordinaatit

Kohteesta Geocaching Wiki Finland
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Koordinaatit (engl. Coordinates) tarkoittavat kätkön tai reittipisteen paikan ilmaisemiseksi tarvittavaa numerosarjaa, joka ilmaistaan kätköilykäytössä WGS-84-järjestelmän maantieteellisinä koordinaatteina.

Maantieteelliset ja suorakulmaiset koordinaatit

Nykyisellään yleisimmin maailmassa käytetään merenkulussa ja ilmailussa maantieteellisiä leveys- ja pituusasteita jotka on kiinnitetty Greenwichin meridiaaniin Englannissa sekä päiväntasaajaan. Tällöin päiväntasaaja merkitään nollalla, pohjoisnapaa N90° ja etelänapaa S90° leveysasteella (latitude), sekä Greenwichin kautta kulkeva pituus on sovittu olemaan nolla, josta sitten lasketaan 180° pituusastetta (longitude) sekä itään (E) että länteen (W) päin. Tässä pallokoordinaatistoon perustuvassa merkintätavassa koordinaattiviivat vääristyvät kun kartan ellipsoidiksi idealisoitu pinta projisoidaan litteälle paperikartalle.

Suomessa käytetään maa-alueiden karttojen esityksessä suorakulmaisia koordinaatteja, sillä niillä saadaan esitettyä maa-alueilla oleelliset tiedot parhaiten. Suomessa ollaan siirrytty maa-alueilla KKJ:n yhtenäiskoordinaateista ETRS-TM35FIN -projektioon ja tasokoordinaattijärjestelmään, joka pohjautuu kansainväliseen UTM -järjestelmään ja GRS80-datumiin. Erot GRS-80:n ja WGS-84:n välillä ovat niin pienet, että vastaanottimen datumina voi käyttää kumpaa tahansa. Koska KKJ-koordinaatit suorakulmaisuutensa lisäksi myös perustuvat eri ellipsoidiin kuin WGS-84, tarvitaan varsin monimutkaista matematiikkaa koordinaattijärjestelmästä toiseen siirtymiseksi.

Merkintätavat

Maantieteelliset koordinaatit voidaan merkitä varsin monessa erilaisessa muodossa. Koordinaateissa käytetään yksiköitä D = asteet (°), M = (kulma)minuutit () ja S = (kulma)sekunnit (). Täydellisissä koordinaateissa tulee myös mainita onko piste pohjoisella (N) vai eteläisellä (S) pallonpuoliskolla ja ollaanko keskimeridiaanista länteen (W) vai itään (E).

Historiallisesti on käytetty merkintää DD°MM′SS″ jossa minuutit ja sekunnit ovat seksagesimaalisia (kuusikymmenkantaisia) kuten ajanlaskussakin. Merkintää näkee edelleen yllättävän usein geojästeille suunnatussa materiaalissa.

Kansainvälisten standardien mukaisesti merenkulussa nykyään käytetään asteita ja desimaaliminuutteja: DD°MM.MMM′ Nykyään vaaditulla tarkkuudella annetaan minuuteissa yleensä kolme desimaalia desimaalipisteellä erotettuna, kätköilyssä tämä on käyttöön vakiintunut muoto.

Kartografiassa nykyisellään käytetään paljon kokonaan desimaalisia sijainteja DD.DDDDDD° joskus myös etumerkillä varustettuna osoittaman siirtymistä nollatasosta etelään/länteen.

Koordinaattien eri merkintämuotoja

Seuraavat kolme koordinaattimerkintää tarkoittavat samaa pistettä. Yksiköt ja pituusasteiden etunolla voidaan myös tilanteesta riippuen jättää pois.

DD°MM′SS″ N 60°12′45″ E 024°56′15″
DD.DDDDDD° N 60.212500° E 024.937500°
DD°MM.MMM′ N 60°12.750′ E 024°56.250′

Aste-minuutti-sekunti muoto DD°MM′SS″ muutetaan muotoon DD°MM.mmm′ ottamalla asteet suoraan ja lisäämällä minuutteihin sekunnit jaettuna 60:llä. Desimaaliset koordinaatit DD.dddddd° muutetaan muotoon DD°MM.mmm′ ottamalla kokonaiset asteet suoraan ja kertomalla desimaaliosa 60:llä minuuttien saamiseksi.

60°12′45″ → 60°(12+45÷60)′ → 60°12.750′
024.937500° → 024°(60×0.937500)′ → 024°56.250′

Yksiköiden suuruusluokat

Yksi leveysasteen minuutti on meripeninkulma (nautical mile), jonka tuhannesosa on tarkkaan 1.852 metriä. Suomen korkeuksilla pituusasteen minuutin tuhannesosa 0.001′ vaihtelee Pohjois-Lapin noin 0.63 metristä eteläisimmän Suomen noin 0.93 metriin. Tästä voimme päätellä että geokätköilyssä (minuutin tuhannesosien, eli kolmen desimaalin tarkkuudella annettu piste) parhaissa mahdollisissa vastaanotto-olosuhteissa päädytään GPS:n osoittamana parin metrin etäisyydelle kätköstä.

Koordinaatistomuutoksia

Katso myös

Linkit